ERGOT Č. 2/2018

Evropa

Odpovědní redaktoři: Mgr. Petr Bláha, Ph.D., Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D.
Obálku navrhl: Bc. Petr Pres
Editor a typograf: Bc. Jakub Masojídek

Všechny příspěvky v tomto čísle prošly recenzním řízením.

Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, 2018
ISSN 2533-7564


Úvodník (Hynek Tippelt)

Tematické studie

O škrtání Evropy z dějin (Petr Bláha)

Smrt foinické princezny a příběh jména (Jiří Hoblík)

Pojem euroskepticismu jako příklad uplatnění konceptuální moci  (Hynek Tippelt)

Dialektika dějinnosti Vyššího: Hejdánek vs. Hegel (Daniel Štěpánek)

Srdce, nebo periférie Evropy? (Martin Šimsa)

Mimo téma

Collision of fundamentalism and terrorism: the importance of interdisciplinary perspective (Sofiya Valeeva)

Koncepce dějin v pozitivistické filozofii (Lucjan Klimsza)

Sukcesivní lejzr a simultánní smrž (Jan Černoch)

Proč a jak přestat podporovat vzdělanost (Hynek Tippelt)

Reklamy