Prozatimní program květnového symposia

Petr Bláha, O revolučnosti nerevoluční doby
Ondřej Čadek, Zelená revoluce. Pokus o ekologickou etiku
Radan Elischer, Take it easy, žádná revoluce se nekoná… Camus, revolta a zaprděnost nowadays
Jiří Hoblík, Saturnský prapříběh revoluce
Jan Kaňa, Prokletí revolucí, prokletí revolucemi
Michal Milko, Revoluce v evoluční biologii jako počátek revoluce morální
Vít Pokorný, Spekulativní obrat v současném myšlení
Jan Sůsa, Mezi revolucí a demonstrací: Judith Butlerová k veřejným shromážděním
Martin Šimsa, Oligarchická kontrarevoluce
Daniel Štěpánek, Dekonstrukce revoluce jako rekonstrukce svobody
Hynek Tippelt, Příroda skoky nedělá, revoluce ano

Přihlášky příspěvků přijímáme do konce dubna na adrese ergot@post.cz .

Program listopadového symposia

Název: Filosofický text
Datum: v sobotu 26. listopadu 2016
Místo: v budově Filosofické fakulty UJEP v Ústí nad Labem, Pasteurova 3544/1, v místnosti B 304 od 9:00 hod.

 

9:00 REGISTRACE
9:10 ZAHÁJENÍ

 

9:15-10:45 TEORETICKÉ ÚVAHY

Doc. RNDr. Josef Moural, Ph.D.: Jak poznáme filosofický text (a jak jej číst)
Mgr. Daniel Štěpánek: Niternost smyslu v diskursivním prostoru
Mgr. Jan Kaňa: Je možný popularizační filosofický text?

10:45-11:15 KÁVOVÝ BREJK

 

11:15-12:45 Z DĚJIN MYŠLENÍ

PhDr. Ondřej Stulík, Ph.D.: Filosofický text jako nástroj sociální kritiky. Příklad Aristofanových Oblak
doc. Jiří Hoblík, Th.D.: Textem ke zkušenosti
Mgr. Vladimír Ješko, Ph.D.: Filosofický text jako literární žánr v pojetí Richarda Rortyho

12:45-14:15 OBĚD

 

14:15-16:15 SOUČASNÁ DILEMATA

PhDr. Mgr. Martin Šimsa, Ph.D.: Filosofické texty a veřejné diskuse
Vít Pokorný: Od textu k modularitě: poznámky ke konci literárního věku
Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D.: Mezi řádky
Mgr. Petr Bláha, Ph.D.: Je filosofický text součástí úpadku textové kultury?

16:30-17:30 PŘÍLEŽITOST K ZÁSADNÍ DEBATĚ

 

další informace: ergot@post.cz