Program symposia „Válka“

Reklamy

Program jarního symposia

Symposium revue ERGOT na téma VÁLKA

Revue pro filosofii a společenské vědy ERGOT a Katedra politologie a filosofie Filosofické fakulty UJEP v Ústí nad Labem Vás zvou na symposium o filosofických a společensko-vědních aspektech války v jejích různých podobách. Symposium se koná v sobotu 25. května 2019 v budově FF UJEP, Pasteurova 3544/1, v místnosti B 304 od 9.30. Zváni jsou učitelé, studenti, specialisté relevantních oborů i široká veřejnost.

Program:

9.30-11.00
Jiří Šamšula, 1. světová válka a její význam pro dějiny evangelické theologie 20. století
Jiří Hoblík, Jak se válka může stát svatou?
Petr Bláha, Pravda, nebo mír?

11.15-13.00
Jakub Mareš, Teorie spravedlivé války a ozbrojené drony
Markéta Kiššová, Válka jako autentická zkušenost: existenciální perspektiva Jean-Paul Sartra
David Peroutka, Válka spravedlivá a jestřábí. Reinkarnace a obsahové rozšíření klasického konceptu ‚spravedlivé války‘ v soudobém euroamerickém politickém myšlení
Petr Babka, Válka v nás

14.30-16.15
Michal Rigel, Podstata války aneb hledání nejnižšího společného jmenovatele
Tomáš Puškárik, Psychoanalýza vojny
Jakub Zítko, Georges Bataille: „v nadbytku není krása“
Martina Přibyláková, Lima as a warzone – new forms of warfare

16.30-18.15
Ondřej Stulík, Továrna na atrapy aneb populistický způsob boje
Adam Vostárek, Mezi Leibnizem a Newtonem; aneb o válce
a filozofii v dobách Osvícenství
Radek Holodňák, Zabránit válce. Důsledky vnitřních antinomií kapitalismu
Daniel Štěpánek, Hranice a meze otevřené společnosti. Popperův koncept společnosti z perspektivy myšlení Ladislava Hejdánka