Neviditelná duše univerzity

Barbora Řebíková

Akademik z Jižní Koreje se odpoledne uprostřed července vypraví do Kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a v jinak naprosto liduprázdném, tichém a horkém prostoru potká jedinou živou, dost vytřeštěnou duši, která právě po osmi hodinách psaní odborného textu opustila výheň těsné kanceláře. Potkáváme se ve stínu schodiště univerzitní knihovny. Kultivovaný pár středního věku se mě plynulou angličtinou s americkým přízvukem ptá, kde je obchod s propagačními materiály Univerzity, že by si rád odvezl nějaký upomínkový předmět, suvenýr, pero či odznáček. Kde je book shop, pencil corner, cokoli? Odpovídám a on se ptá, tak alespoň hlavní vchod do Univerzity? Přemýšlím. Posílám ho dolů po schodech směrem k pletivem obehnané holozemi. Tváří se dost nevěřícně, otázku opakuje a znejistí i mě. Rozumím dobře a odpověď opakuji. Začíná mi ho být líto, je milý, hezký, chytrý.

Kde máme hlavní vchod do Univerzity a stánek s propagačními materiály, které si i uprostřed léta může odvézt návštěvník z Jižní Koreje? Kde je na rohu trafika, která prodává vlajky a odznaky UJEP? A co je vlastně hlavní vchod do Univerzity? Zmocňuje se mě panika, že jediné, co si tento muž z návštěvy kampusu odnese, bude náš rozhovor, a tak se snažím, aby skrze mě zahlédl duši tohoto místa. Přátelskost, kolegialitu a úroveň zdejších pracovníků, kteří jsou duší této Univerzity. Svá „no“, „éé, no“, „yes, eem no“ prokládám účastnými „sorry“, „maybe tomorow“ a končím „welcome in Czech republic“. Vysokou úroveň tedy rozhodně zahlédl.

Duše univerzity je neviditelná, nesídlí v suvenýrech a nesedí v trafikách. Na tom jediném se možná na Filozofické fakultě shodneme. Duši univerzity si člověk neodveze spolu s odznáčkem na klopě, vlaječkou či propiskou. Do duše místa musí člověk prorůst svým tělem a spojit s ním svou duši. Dýchat dlouhou dobu stejný vzduch a projít stejnými ohni. Nemůžu se ale zbavit pocitu, že něco si i v době dovolených odvézt měl a že měl dostat šanci hodit do automatu padesátku a navždy si uschovat pamětní minci s vyraženým UJEP.