Program listopadového symposia

Název: Filosofický text
Datum: v sobotu 26. listopadu 2016
Místo: v budově Filosofické fakulty UJEP v Ústí nad Labem, Pasteurova 3544/1, v místnosti B 304 od 9:00 hod.

 

9:00 REGISTRACE
9:10 ZAHÁJENÍ

 

9:15-10:45 TEORETICKÉ ÚVAHY

Doc. RNDr. Josef Moural, Ph.D.: Jak poznáme filosofický text (a jak jej číst)
Mgr. Daniel Štěpánek: Niternost smyslu v diskursivním prostoru
Mgr. Jan Kaňa: Je možný popularizační filosofický text?

10:45-11:15 KÁVOVÝ BREJK

 

11:15-12:45 Z DĚJIN MYŠLENÍ

PhDr. Ondřej Stulík, Ph.D.: Filosofický text jako nástroj sociální kritiky. Příklad Aristofanových Oblak
doc. Jiří Hoblík, Th.D.: Textem ke zkušenosti
Mgr. Vladimír Ješko, Ph.D.: Filosofický text jako literární žánr v pojetí Richarda Rortyho

12:45-14:15 OBĚD

 

14:15-16:15 SOUČASNÁ DILEMATA

PhDr. Mgr. Martin Šimsa, Ph.D.: Filosofické texty a veřejné diskuse
Vít Pokorný: Od textu k modularitě: poznámky ke konci literárního věku
Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D.: Mezi řádky
Mgr. Petr Bláha, Ph.D.: Je filosofický text součástí úpadku textové kultury?

16:30-17:30 PŘÍLEŽITOST K ZÁSADNÍ DEBATĚ

 

další informace: ergot@post.cz

Call for papers


Katedra politologie a filosofie Filosofické fakulty UJEP v Ústí n. Labem
a
redakční rada Revue pro filosofii a společenské vědy ERGOt
Vás zvou na symposium na téma

Filosofický text

Wittgenstein_s_bratremWittgenstein_s_bratremWittgenstein_s_bratrem

Jak se pozná filosofický text? Proč se jím zabývat? Není plodem samomluvy? Jak ho číst? Co s námi může udělat? Jaký nabízí užitek? Má význam pro společenské vědy? Má budoucnost? Můžeme se bez něj i obejít?

Symposium se koná v sobotu 26. listopadu 2016 v budově Filosofické fakulty UJEP v Ústí nad Labem, Pasteurova 3544/1, v místnosti B 304 od 9:00 hod.

Přihlášky příspěvků (jméno účastníka, název instituce [nejde-li o FF UJEP], název příspěvku) zasílejte nejpozději do 27. října 2016 na e-mailovou adresu: ergot@post.cz. Očekáváme, že příspěvky budou dlouhé 20 minut a budou provázeny diskusí. Zváni jsou filosofující učitelé a studenti z Ústí i odjinud.

Příspěvky ke zveřejnění, upravené podle pravidel na stránkách Ergotu https://ergotsite.wordpress.com/pro-autory/, zasílejte do 26. listopadu 2016 na e-mailovou adresu: ergot@post.cz. Zaslané příspěvky ve formě delších odborných studií či kratších odborných článků, které úspěšně absolvují recenzní řízení, budou publikovány v prvním čísle revue ERGOt během první poloviny roku 2017. Ostatní příspěvky mohou být publikovány formou eseje, odborné recenze, či diskusní poznámky.

Za organizátory a redakční radu:

              Mgr. Petr Bláha, Ph.D.      doc. Jiří Hoblík, Th.D.      Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D.