Symposium revue ERGOT na téma AKADEMICKÝ SYSTÉM

Revue pro filosofii a společenské vědy ERGOT a Katedra politologie a filosofie Filosofické fakulty UJEP v Ústí nad Labem Vás zvou na symposium o smyslu a reálném fungování akademického systému především, ale nejen v České republic. V pořadí sedmé symposium se koná v sobotu 16. listopadu 2019 v budově FF UJEP, Pasteurova 3544/1, v místnosti B 304 od 9.30. Zváni jsou učitelé, studenti, specialisté relevantních oborů i široká veřejnost.

Program

9:30–10:45

Petr Bláha: O riziku při hledání správné struny
Jiří Hoblík: Hodnota hodnocení
Jakub Skalák: Příliš hlučná slepota akademického provozu

10:45–11:00 pauza

11:00–12:00

Tomáš Puškárik: Psychoanalýza a univerzita. Nedokončený príbeh
Hynek Tippelt: Globální pakt o vzdělávání

12:00–14:00 oběd

14:00–15:00

Julia Smělá – Kolesnichenko: Akademické prostředí v Rusku
Petr Jíra: Ekonomizace univerzit a její meze

15:00 – 15:15 pauza

15:15–16:15

Daniel Štěpánek: Akademická obec jako Polis. Akademik versus Filosof v politické filosofii L. Hejdánka
Petr Babka: Třicet let universitní svobody

ERGOT Č. 1/2019

Sebevražda

Odpovědní redaktoři:  Doc. Mgr. Jiří Hoblík, Ph.D., Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D
Obálku navrhl: Bc. Petr Pres
Editor a typograf: Bc. Jakub Masojídek

Všechny příspěvky v tomto čísle prošly recenzním řízením.

Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, 2018
ISSN 2533-7564


Úvodník
Mgr. Hynek Tippelt, PhD.

Tematické studie

Kam smrti. K otázce suicidia a jisté jeho analogie
Doc. Mgr. Jiří Hoblík, Ph.D.

Vždy zapomeneme… aneb sebevražda odkazu
Mgr. Jan Kaňa

Na hraniciach samovraždy. Psychoanalytický pohľad na samovraždu
Mgr. Tomáš Puškárik

„Sebevražedný pud“ vepsaný do těla
Doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D.

Nástroj vraždy. K etickým aspektům sebevražedného přístroje Sarko
Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D.

Will to die: brain behind pulling the trigger
Bc. Sofiya Valeeva

Problematika sebevraždy z pozice J. G. Herdera
Bc. Adam Vostárek

Schopenhauer o sebevraždě
Bc. Marek Vodička

Sebevražda ve výrobě: Konečná dekonstrukce kapitalistické výrobní soustavy?
Bc. Radek Holodňák

Sebevražda jako Masarykův problém
Mgr. Petr Bláha, Ph.D.

Na okraj Masarykovy Sebevraždy (dobová recepce do jejího českého vydání)
Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D.

Sebevražednost a její příčiny z perspektivy T. G. Masaryka
Bc. Michaela Veselá

Role konceptu sebevraždy v myšlení Gabriela Marcela
Mgr. Josef Matoušek

Svoboda plane v každém z nás. Hejdánek a palachovská symbolika
Mgr. Daniel Štěpánek

Mimo téma

Polemika nad textem Hynka Tippelta Proč a jak přestat podporovat vzdělanost
Bc. Radan Elischer

Stručný nástin ne-filosofie: Laruelle a Kolozova
Mgr. Jan Sůsa

Erbenova pohádka Dlouhý, Široký a Bystrozraký aneb O pasivní princezně
Mgr. Jan Černoch

ERGOT Č. 2/2018

Evropa

Odpovědní redaktoři: Mgr. Petr Bláha, Ph.D., Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D.
Obálku navrhl: Bc. Petr Pres
Editor a typograf: Bc. Jakub Masojídek

Všechny příspěvky v tomto čísle prošly recenzním řízením.

Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, 2018
ISSN 2533-7564


Úvodník (Hynek Tippelt)

Tematické studie

O škrtání Evropy z dějin (Petr Bláha)

Smrt foinické princezny a příběh jména (Jiří Hoblík)

Pojem euroskepticismu jako příklad uplatnění konceptuální moci  (Hynek Tippelt)

Dialektika dějinnosti Vyššího: Hejdánek vs. Hegel (Daniel Štěpánek)

Srdce, nebo periférie Evropy? (Martin Šimsa)

Mimo téma

Collision of fundamentalism and terrorism: the importance of interdisciplinary perspective (Sofiya Valeeva)

Koncepce dějin v pozitivistické filozofii (Lucjan Klimsza)

Sukcesivní lejzr a simultánní smrž (Jan Černoch)

Proč a jak přestat podporovat vzdělanost (Hynek Tippelt)

ERGOT Č. 1/2018

re/forma/ce

číslo ve formátu pdf

Odpovědní redaktoři: doc. Jiří Hoblík, Th.D., Mgr. Martin Šimsa, Ph.D.
Obálku navrhl: Bc. Petr Pres
Editor a typograf: Bc. Jakub Masojídek

Všechny příspěvky v tomto čísle prošly recenzním řízením.

Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, 2018
ISSN 2533-7564


Úvodník (Hynek Tippelt)

Lutherův rozum (Jiří Hoblík)

K Lutherově kritice Erasmova pacifismu (Petr Bláha)

Jan Hus v latinské poezii raného novověku (Jana Nechutová)

Hnutí ruských starověrců – pravoslavná reformace (Julia Kolesnichenko / Kolesničenko)

Ovoce pak plodí zednářská sekta zkázonosné a nejvýš trpké… (Rudolf Kardoš)

Deformace reformace (Daniel Štěpánek)

Nietzschův Luther (Jakub Chavalka)

Liberální theologie – reformace či deformace křesťanství? (Jiří Šamšula)

Mana krve. K psychologickým aspektům přijímání pod obojí (Hynek Tippelt)

Lutherova axiologie a vznik moderní ekonomie (Aleš Lokaj, Lucjan Klimsza)

Reformace a demokracie (Martin Šimsa)

Erbenova pohádka Zlatovláska aneb O aktivní princezně (Jan Černoch)

Ergot č. 2/2017

Revoluce

Editoři: Bc. Jakub Masojídek, Mgr. Barbora Řebíková, Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D.
Návrh obálky: Bc. Petr Pres
Typografická úprava: Bc. Jakub Masojídek
Fotografie použitá na obálce: Miroslav Rosendorf
Vydavatel: Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem
ISSN 2533-7564


Úvodník (Hynek Tippelt)

Recenzované studie:

Saturnský prapříběh revoluce (Jiří Hoblík)

Prokletí revolucí, prokletí revolucemi (Jan Kaňa)

O revolučnosti nerevoluční doby (Petr Bláha)

Revoluce v evoluční biologii jako počátek revoluce morální (Michal Milko)

Zelená revoluce. Pokus o ekologickou etiku (Ondřej Čadek)

Experimentální filosofie jako efektivní cesta k revoluci ve fyzice (Jan Fikáček)

Příroda skoky nedělá, revoluce ano (Hynek Tippelt)

Mezi revolucí a demonstrací: Judith Butlerová k veřejným shromážděním (Jan Sůsa)

Dekonstrukce revoluce jako rekonstrukce svobody (Daniel Štěpánek)

Ergot č. 1/2017

Filosofický text

Editace čísla 1/2017: doc. Jiří Hoblík, Th.D. s přispěním Mgr. Petra Bláhy, Ph.D.
Návrh obálky: Bc. Petr Pres
Typografická úprava: ErgotSelfMade
Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, 2017
ISSN 2533-7564


Editorial (Hynek Tippelt)

Recenzované studie:

Textualita existence (Daniel Štěpánek)

Je možný popularizační filosofický text? (Jan Kaňa)

Filosofický text jako nástroj sociální kritiky. Příklad Aristofanových Oblak (Ondřej Stulík)

Od textu ke zkušenosti (v kontextu Platónovy filosofie a náboženství) (Jiří Hoblík)

Filosofický text jako literární žánr v pojetí Richarda Rortyho (Vladimír Ješko)

Filosofické texty a veřejné diskuse (Martin Šimsa)

Začátek obrazu, konec (filosofického) textu? (Barbora Řebíková)

Diktát nevědomí. Latentní význam filosofického textu (Hynek Tippelt)

Je filosofický text součástí úpadku textové kultury? (Petr Bláha)

Diskuse

Mezi řádky. Hledání filosofického textu (Hynek Tippelt)