Redakční rada

(Editorial board)

Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D. (předseda / editor-in-chief)
Katedra politologie a filozofie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
e-mail: tippelt@centrum.cz

Mgr. Petr Bláha, Ph.D.
Katedra politologie a filozofie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
korespondence: Mgr. Petr Bláha, Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Pasteurova 13, 400 96, Ústí nad Labem

Mgr. Jan Civín
poslední akademická příslušnost: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
e-mail: jancivin@email.cz

doc. Jiří Hoblík, Th.D.
Kabinet pro klasická studia Filozofického ústavu Akademie věd České republiky
Katedra politologie a filozofie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
e-mail: jirhob@seznam.cz

Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D.
Katedra obecné antropologie Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze
e-mail: pakozlachti@seznam.cz

Mgr. Petr Jíra, Ph.D.
Katedra ekonomie a managementu Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
e-mail: petajira@centrum.cz

Mgr. Julia Kolesnichenko
Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
e-mail: julia.kolesnichenko@email.cz

Bc. Jakub Masojídek
Galerie výtvarného umění v Mostě
e-mail: jakub.masojidek@seznam.cz

Mgr. Barbora Řebíková, Ph.D.
Katedra politologie a filozofie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Ústav etiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
e-mail: rebbarbora@email.cz

Mgr. Jakub Skalák
Střední škola fotografická, filmová a televizní ve Skalsku
Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice
e-mail: skalak.j@seznam.cz

Mgr. Martin Šimsa, Ph.D.
Katedra politologie a filozofie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
e-mail: simsaster@gmail.com

Redakční rada se při jednání drží následujících stanov.